avskärmning på grund av inteckning service missbruk artighet av er regering

En av de största Boons av inteckning service industrin var värdepapperiseringen av bolån som börjar på 1970-talet. Med långivare säljer ut nya lån som härrör växte service branschen som investerarna i inteckningar inte ville ta itu med administrationen av samla in betalningar, hantera refinances och frågor titel, och binder sig hem när det behövs.

Fram till 1970-talet när securitizing bolån efter uppkomsten blev vanligare, fanns det få banker som sålde sina lån till den sekundära marknaden. Istället höll långivare på de lån som de gjorde och samlade intresse. Om de sålde lånen alls, skulle den ursprungliga långivaren behåller ofta rätt att samla in och tillämpa betalningar i praktiken blir de reparatörer själva.

Allt detta började förändras, men under slutet av 1980, och tillväxten av inteckning service industrin var ett direkt resultat av regeringens svar på Savings and Loan krisen i slutet av 1980 och början av 1990. Dessa institutioner hade gjort så många dåliga lån som den federala regeringen skapat en helt ny byråkrati för att ta itu med nedfall och avyttra fastigheter.

Resolution Trust Corporation bildades 1989 av den första Bush administrationen för att sortera ut tillgångarna av misslyckade sparande och lån och börja sälja dem till investerare. Gjorde dock ett beslut att RTC gjorde vid försäljningen av tillgångarna i dessa konkurs banker en enorm inverkan på strukturen av inteckning industrin och nästan på egen hand skapade den service branschen som det är idag.

Detta beslut var att sälja låneportföljer av S & Ls samt rättigheterna att serva dessa lån separat. Fram till denna punkt, det var verkligen ingen specialisering inom bolån industrin för företag bara för att behålla service rättigheter på lån. Men med RTC sälja rättigheter att samla in betalningar separat från låneportföljer själva, var inteckning service industrin ges en enorm vitamininjektion.

I själva verket var den rovgiriga natur inteckning service industrin, där reparatörer uppmuntras att lägga till fler avgifter till ett lån, inklusive körning husägare i avskärmning, skapad av Resolution Trust Corporation. Trots att branschen har gjort ett dåligt jobb polisarbete själv och försöka minska incitamenten för missbruk, är regeringen ansvarig för de bedrägerier som begås på villaägare.

Idag är inteckningar köps och säljs flera gånger, och de rättigheter som dessa också överförs från ett bolag till ett annat. Men medan serviceföretaget namn kan ändras, missbruk praxis förblir alltid densamma. Låntagare med mer eget kapital rutinmässigt riktat för påtvingad försäkring, felplacerade betalningar, missade egendom skatteinbetalningar, och andra tvångsåtgärder praxis.

Tyvärr har alltför många husägare förlita sig på regeringen att åtgärda problemen på bostadsmarknaden. Men sista gången FBI försökte göra detta genom att skapa inteckning service branschens praxis, var slutresultatet husägare att tas tillvara och knuffade in avskärmning. Utan RTC prissättningsmodell för reparatörer, skulle färre husägare att förlora sina hem nu.