attribut och fördelar med ett kommersiellt inteckningslån

En kommersiell inteckning är en typ av lån som tas från ett finansiellt institut med fastigheter som säkerhet. Detta lån är endast tillgänglig för affärsändamål. Låntagaren måste vara ett kompanjonskap, bildat företag, eller ett aktiebolag. Vid standard i återbetalningar av lån, kan långivare gripa säkerheter för att återkräva lånet.

användning av kommersiella hypotekslån
-För att köpa lokalerna för att göra affärer.

-För utbyggnad av befintliga lokaler.

-För att göra bostäder och kommersiella investeringar.

-För att utveckla fastigheten på andra sätt.

hur att kvalificera

För att få ett kommersiellt inteckningslån i Storbritannien, måste låntagaren att uppfylla vissa fördefinierade kvalifikationer med anknytning till:
-Låntagarens företagets kredit historia

Inkomster resurser

-Värdighet av garanten

kommersiella hypotekslån kontra andra lån

I Storbritannien, är kommersiella hypotekslån mer populär jämfört med andra typer av lån på grund av dess vissa fördelar. Dessa inkluderar:

-I en kommersiell hypotekslån, kan låntagaren ha full äganderätt av lånet som långivaren kan endast ha intresse avkastning på hypotekslån. På något sätt, kan långivaren ha en andel av den procentuella andelen av ägandet.

-På den här typen av lån, räntebetalningar är avdragsgilla. Som räntebetalningen kan göras med före skatt fonder, kan låntagaren få en skattelättnad, om så behövs.

-Med en kommersiell hypotekslån, är det möjligt att ha en jämnare kassaflöde som den kommer med en mycket rimlig avbetalningsplan tillsammans med några lägre initiala betalningsalternativ som gör kapitalbeloppet tillgängligt för låntagaren. Låntagaren kan betala tillbaka på ett varannan vecka, månadsvis, kvartalsvis eller årsvis enligt hans bekvämlighet.

-Kommersiella hypotekslån gör det möjligt för låntagaren att effektivt hantera sina finanser.

vad du måste göra

Titta på alla dessa fördelar, verkar det vara en bra idé att använda en kommersiell hypotekslån. Men, innan du gör så glöm inte att du måste betala tillbaka lånet inom den angivna tiden. Om du inte gör detta kan leda till beslag av din bostad av långivaren.

Om du vill utnyttja den kommersiella hypotekslån i Storbritannien för ditt företag, är det första som du kanske behöver en lämplig affärsstrategi och en detaljerad plan för företagets ekonomi.

Men eftersom räntorna för kommersiella inteckningar är oftast högre jämfört med bolån, måste man studera och jämföra olika låneinstitut innan de ansöker om lån, så att få en bra affär.