arvingar, arvs-och omvänd inteckningar

Omvänd inteckningar är finansiella arrangemang som gör det möjligt för villaägare att utnyttja det egna kapitalet i sina hem medan de fortfarande lever. Används ofta för att skapa en källa till stadig intäkt under pensionering år, husägare fortsätter att ockupera hem tills de dör eller måste ange något slags hemtjänst anläggning. Men betyder detta arrangemang att vissa förberedelser måste göras i förväg om hemmet är att stanna kvar i besittning av egendom efter döden av husägare, och slutligen övergå till en arvinge.

För att undersöka möjliga sätt att säkerställa en arvinge tar emot egendom som används i en omvänd inteckning, är det viktigt att förstå vilken typ av fordran för långivaren. När omvänd inteckning skapades, enades långivaren huvudsakligen att förse husägare med betalningar på ett lån, under förutsättning att lånet skulle återbetalas i ett av två sätt. Först skulle lånet betalas till fullo genom att låta långivaren att få full äganderätt till fastigheten när husägare inte längre bodde där. Andra skulle arvingarna ordna att betala av omvänd inteckning, vilket eliminerar kravet för långivaren på fastigheten.

En metod som kan användas är för arvingarna att ta ut en traditionell inteckning när husägare är avliden eller inte längre bor i hemmet av någon anledning. Eftersom villkoren för omvänd inteckning endast tillåter långivaren att kräva en balans på grund på det ursprungliga lånet, måste den nya inteckning producerar bara tillräckligt för att betala av omvänd inteckning för att arvingen att ta kontroll över fastigheten. Om fastigheten är nu värderas till ett högre marknadsvärde, det finns en god chans att arvingen lätt kan säkra en ny inteckning och reglera omvända inteckning snabbt.

Men, om fastigheten har minskat i värde, kommer arvingen ha en mycket svårare tid att säkra ett nytt lån för att betala av omvänd inteckning arrangemang. Ur en praktisk synvinkel, kan det vara i bästa intresse arvingen att helt enkelt låta långivaren göra anspråk på fastigheten och sälja bort för att återvinna så mycket av investeringen som möjligt. Även om detta inte är möjligt arvtagare att behålla kontrollen över vad som kan vara egendom med ett stort affektionsvärde, det hindrar arvtagare från att ådra sig en hel del av skulden.

Vissa husägare gör ordna sina egendomar på ett sätt som hindrar en arvinge från ådra kostnader och ändå kunna ta kontroll över fastigheten. Detta hanteras genom att avsätta resurser som antingen helt eller delvis betala av omvänd inteckning som en del av gården avvecklingsprocessen.

Till exempel, om husägare hade investerat klokt i aktier eller obligationer, lämnade arrangemangen för dödsboet kan ange att dessa finansiella instrument ska säljas och intäkterna används för att gå i pension den omvända inteckning. Detta skulle lämna fastigheten fri från någon form av krav på något borgenärer och låter det passera till arvingen helt skuldfri.

Om avsikten med husägare är att säkerställa att en arvinge får någon nytta av den egenskapen, men det finns ingen preferens för vilken form denna förmån tar, är det möjligt för dödsboet att ordna försäljning av fastigheten. I detta scenario, är fastigheten säljs till aktuellt marknadsvärde, med intäkterna används för att betala av omvänd inteckning. Om hemmet är värt mer än det var på den tiden det omvända inteckning arrangerades, är alla medel kvar efter inteckning betalas i sin helhet gå till arvinge.

Till exempel, om hemmet var värt $ 100,000.00 vid den omvända inteckning skapades, men såldes för $ 150,000.00 efter döden av husägare, skulle långivaren håller omvänd inteckning får $ 100,000.00 att lösa lånet. Arvtagare till egendom skulle få de återstående $ 50,000.00 i arv.

Innan man går in i en omvänd inteckning, är det viktigt att fundera på vad du vill lämna bakom sig för dina barn eller andra nära och kära. När fastigheten används för att säkra en omvänd inteckning har varit i familjen i många år, kan det finnas starka skäl för att vill att det ska vara med en nära anhörig. Om så är fallet, bör husägare prata med en egendom planerare om hur man arrangerar gården så att åtagandet att långivaren kan hedras och hemmet kan föras vidare till önskad arvinge.