30 år fast bolåneräntor – kommer räntorna gå under 5%

Den 30 år fast bolåneräntor diagrammet visar att bolåneräntorna har varit i ett intervall från 5% till 5,5% under de senaste månaderna. Det verkar varenda gång räntorna komma till ena änden av intervallet, vända de marken och huvudet hela vägen till den motsatta änden. En del av detta beror på att regeringen samverkande och en del av det är den totala marknaden försöker räkna ut där priserna bör vara.

Om vi ??ser totalt sett bryter under 5% barriären det kommer bli mycket intressant för bolåneinstitut. Är det antagligen inte en eftersläpning av inteckning applikationer närvarande men om räntorna Tappa så mycket alla och deras syster kommer att försöka refinansiera eller köpa sin första bostad. Det verkar som att 5% är den psykologiska barriär som bara måste brytas till nedsidan innan vi ser på bostadsmarknaden börjar ta fart igen.

Ekonomin kämpar som en helhet, men det ser för att bli bättre som 30 år fast bolåneräntor ta sig lägre. Om huspriserna hitta ett sätt att botten och börja uppskatta då vi kan bara vända hörnet. En bra sak om den nuvarande ekonomin är att företagen är villiga att göra vad det tar att få ditt företag. Om du är en första gången kunder, många bolåneinstitut är villiga att erbjuda några bra incitament för att få dig att underteckna på den prickade linjen. Se till att dra nytta av detta medan det varar.