3 Måste-Vet faktorer för ditt lån modifiering svårigheter brev

Du behöver veta om vikten av svårigheter brev som en del av lånet ändring ansökningsprocessen. Om du är en husägare kämpar under dessa ekonomiska tider för att göra din månatliga inteckning betalningar, måste du kunna kommunicera effektivt din situation med din långivare. Umbäranden brev är avgörande för huruvida banken kommer att godkänna din ansökan. Nedan är tre måste-veta faktorer som måste uttryckas i brevet umbäranden.

Ett. Ge en detaljerad beskrivning av vad som har orsakat din ekonomiska svårigheter. Förklara vad som håller dig från att vara på väg att göra din månatliga inteckning betalningar. Ge detaljer såsom arbetslöshet, skilsmässa, eller medicinska räkningar om de är faktorer som ledde till ekonomiska svårigheter.

2. Demonstrera till din långivare att din problem med att uppfylla din ekonomiska skyldighet att dem inte förrän de oväntade händelser inträffat. Banken kommer att styras om du kan visa att du aldrig var sena att göra dina betalningar eller aldrig missat en betalning tills krisen slog till.

Tre. Skapa en budget och en plan för din framtida finansiella sundhet. Försäkra banken att du kommer att ha råd med de månatliga betalningar på din inteckning ändrade villkor såsom en sänkt ränta eller förlängd lånetid som kommer att minska din månatliga betalningar. Om du kommer att göra uppoffringar såsom att avsätta semester planer eller byta barnen från privat till offentlig skola, visar banken vilka uppoffringar du gör.

Den svårigheter brev är din möjlighet att berätta din historia till banken och gör det persona. Det finns andra i samma situation som du och banken kommer att ha empati för din situation om du har möjlighet att övertyga dem om att du har åtagit sig bostad och kommer att vidta alla nödvändiga steg för att förbättra din ekonomiska utsikterna.